تبلیغات
طراحی دوخت

طراحی دوخت
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
ابر برچسب ها

- الیاف سلولز طبیعی

انواع مختلف سلولز بفرم ساختمان مولكولی و طرز قرارگرفتن مولكولها با یكدیگر تفاوت دارند . درجه پلیمریزه شدن كه عبارتست از تعداد حلقه های گلوكز متصل شده به یكدیگر در الیاف سلولز طبیعی برابر با 10000 می باشد .

نسبت قسمتهای كریستالی به غیركریستالی برابر با دو سوم كریستالی و یك سوم غیركریستالی می باشد . در انواع سلولز طبیعی درجه آرایش یافتگی مولكول ها بالا بوده و تقریبا مولكول ها با یكدیگر موازی می باشند . ولی مارپیچ بودن این الیاف باعث شده كه درجه آرایش یافتگی مولكولها نسبت به محور طولی لیف كم باشد .

كتان ، رامی و چتایی و دیگر انواع الیاف ساقه ای چون زاویه پیچش لیف حول محور طولی كم و برابر 6 درجه می باشد . دارای مقاومتی زیاد و درجه آرایش یافتگی بالایی می باشند . ولی برعكس خاصیت الاستیسته آن ها كم است .

 در مورد پنبه زاویه پیچش لیف پنبه حول محور طولی آن در حدود 30 درجه می باشد .

مرسریزه شدن باعث نقصان یافتن قسمت كریستالی لیف می شود ولی چون زاویه مارپیچ پیچش حول محور طولی كم می شود بنابراین درجه آرایش یافتگی آن زیاد می شود و لیف محكمتر می شود .

2- سلولزهای بازیافته

در الیاف سلولزی بازیافته مانند ریون ، ریون كوپرآمونیم ، فورتیزان و درجه پلیمریزاسیون برابر 500 می باشد . و بنابراین طول زنجیر مولكولی در حدود یكدهم طول مولكولهای سلولز طبیعی می باشد . نسبت بین قسمتهای كریستالی و غیركریستالی نیز در این نوع الیاف تا حدی نقصان یافته و در حدود یك سوم می باشد .

درجه آرایش یافتگی سلولزهای بازیافته بستگی تام به كششی كه در موقع ریسیده شدن به آنها اعمال شده ، دارد .

3- الیاف الژینات :

از گیاهان دریایی تهیه می شود . از این ماده می توان الیافی خوب آرایش یافته و كریستالی تهیه كرد ولی بعلت طبیعت اسیدی كه دارند خیلی زود متلاشی می گردند.

4- الیاف پروتئین طبیعی :‌

پروتئین ها محصول پلیمریزه شدن اسیدهای آمینه با فرمول عمومی NH2 – CHR – COOH و بوسیله پیوندهای پپتید CO – NH بوجود می آیند و دارای زنجیرهای مولكولی بلندی می باشند . در پروتئین ها بین رشته های مولكولی انواع مختلفی پیوند بوجود می آید .

a : پیوندهای هیدروژنی كه بین گروههای NH و CO بوجود آمده و باعث اتصال دو رشته مولكولی به یكدیگر می شود .

b : پیوند هیدروژنی هم چنین ممكن است بین عوامل هیدروكسیل موجود در گروههای جانبی نیز انجام می شود .

c : از آنجاییكه گروههای جانبی می توانند اسیدی و یا بازی باشند امكان ایجاد نمك بین دو رشته جانبی وجود دارد . و بنام پیوندهای نمكی موسوم می باشند .

d : پیوند سیستین كه بین دو اسید آمینه بوجود می آید . این پیوند بسیار محكم بوده و موقعیكه بین دو رشته مولكول ایجاد می گردد آنها را بصورتی محكم به یكدیگر متصل می سازد .

ابریشم :

سازنده اصلی ابریشم یكی از پروتئین های ساده بنام فیبروئین می باشد . در این لیف هیچگونه گروه جانبی كه دارای عامل گوگرد باشد وجودندارد . و بقیه انواع گروهها نیز تنها به مقدار بسیار كم موجود می باشد . بنابراین اتصال بین مولكولهای ابریشم ناشی از پیوند هیدروژنه بین خود مولكولها بوده و تعدادی پیوند هیدروژنه و نمكی نیز وجود دارد .

تجزیه و تحلیل تصاویر اشعه ایكس نشان داده است كه مولكولها در قسمت كریستالی لیف كاملا كشیده شده است . بعلاوه زنجیر مولكولی تقریبا دارای درجه آرایش یافتگی خیلی زیاد بوده و موازی محور لیف می باشد . ولیف دارای درجه كریستالی بالا می باشد .

پشم :

كراتین جزو اصلی تشكیل دهنده ساختمان پشم است . از پروتئین های بسیار پیچیده با گروههای زیاد تشكیل می گردد .

با استفاده از اشعه X معلوم گردیده است كه دو نوع ساختمان كریستالی متفاوت می تواند در كراتین بوجود آید.

در پشم معمولی ساختمان شناخته شده آلفاكراتین می باشد .

در حالیكه در پشمی كه تحت كشش قرار گرفته بتدریج ساختمان به بتاكراتین تغییر می نماید . در كریستال بتاكراتین گروههای جانبی زنجیر مولكولها را بیكدیگر وصل می كند . كه خود زنجیرها هم با پیوندهای تقاطعی زنجیرهای اصلی بهم متصلند.

5- الیاف مصنوعی سنتزی :

قسمت عمده الیاف مصنوعی سنتزی كه امروزه تولید می گردد از مولكولهای زنجیری بلندخطی همراه با گروههای جانبی ساده تشكیل شده اند . و برای اینكه پلمیر تولید شده بعنوان الیاف قابل استفاده باشد شامل قسمتهای كریستالی و نیمه كریستالی می باشد .

الف ) پلی آمید

نایلون6، نایلون 66، آرامید و . . . 

نایلون 66 و بطور کلی انواع الیاف نایلون از مهمترین الیاف گروه ترکیبی هستند که ایجاد مولکول زنجیره ای طولانی در آنها، از طریق مصنوعی و در اثر فعل و انفعال میان دو ماده شیمیایی بدست می آید .  نایلون 66 از فعل و انفعال شیمیایی اسید آدپیک و هگزا دی متیلن آمین بدست می آید  . پیلیمر حاصله دارای ساختمانی است که از گروه های متعدد آمین      (CONH) تشکیل شده است و از این رو الیاف این گروه بنام پلی آمید خوانده می شوند .

تصاویر اشعه X نشان داده است كه بین 50 تا 90% از نایلن كریستالی می باشد . آرایش یافتگی الیاف در ابتدا نامنظم بوده ولی با كشیدگی سرد می توان الیاف با آرایش یافتگی خیلی زیاد بدست آورد. مقدار آرایش یافتگی به شرایط تولید و كشیدگی بستگی دارد .

ب )پلی استر

 ترلین یا داكرون

 ماده اولیه برای پلی استر اسید ترفتالیک و اتیلن گلیکول است ، که هر دو از مشتقات نفتی هستند. ترکیب این دو ماده در تحت شرایط خاص از جمله حرارت بالا و خلاء منجر به ایجاد مولکول های زنجیره ای طولانی و در نتیجه یک نوع پلیمر می گردد. در این مولكول هیچگونه گروه فعال وجود نداشته و تنهانیروهای جاذبه بین زنجیره های مجاور نیروهای ضعیف وارندوال می باشد . بهرحال زنجیره های مولكولی خطی بوده و می توانند بصورت خیلی متراكم در كنار هم قرار گرفته و كریستالی گردند . در حدود 60% جسم بصورت كریستالی می باشد .

 

ج )مشتقات پلی وینیل

اکریلیک مد اکریلیک

بطور کلی الیاف اکریلیک از گروه مشتقات پلی وینیل است که از پلیمر مصنوعی پلی اکریلو نیتریل تشکیل گردیده است .

اکریلیک شامل الیافی است که حداقل 85% وزن مولکول زنجیره ای طولانی آنها که بصورت مصنوعی پلیمر شده اند، از واحدهای اکریلونیتریل و بقیه وزن آن از سایر مواد مختلف تشکیل شده باشد . الیاف مد اکریلیک که بین 35% تا 85% از وزن مولکولی پلیمر از واحد های اکریلو نیتریل می باشد . 

د ) پلی الفین

این نوع الیاف، که مواد اولیه آنها از مشتقات نفتی است از طریق ذوب ریسی تولید می گردند و به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از الیاف پلی اتیلن و پلی پروپیلن

الیاف پلی اتیلن ساده ترین پلیمر خطی بوده كه براحتی كریستال می گردند و مصرف آن بیشتر جنبه های اقتصادی دارد .

از دیگر الیاف مهم این دسته تترافلوراتیلن می باشد كه بنام تفلن مشهور است .

 

ه )الاستن

این نوع الیاف که در حدود 85% ساختمان آن از الاستومر پلی اورتان تشکیل شده بصورت کوپلیمری است که بصورت فیلامنت ممتد تولید می گردد. الیاف الاستن بسیار محکم است و از قابلیت کشش زیاد و در عین حال قابلیت بازگشت به حالت اولیه بسیار زیادی برخوردار می باشد .

لایکرا جزء این دسته از الیاف می باشد .

6- الیاف معدنی :‌

دو نوع الیاف مهم معدنی كه یكی الیاف شیشه و دیگری الیاف آسبست می باشد. از نظر ساختمان فیزیكی كاملا با یكدیگر متفاوت می باشند .

الیاف شیشه ای بصورت 100% غیركریستالی و الیاف آسبست كاملا بصورت كریستالی می باشد.
طبقه بندی: مقالات مفید،
[ چهارشنبه 9 آذر 1390 ] [ 08:38 ق.ظ ] [ شهناز کرم زاده ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :